รีวิวจากลูกค้า

บ้านกาแฟ ที่พักที่แสนอบอุ่น

บ้านกาแฟ ที่พักที่แสนอบอุ่น

เมื่ออาหารยูนานต้องทำหน้าที่ต้อนรับแขกบ่อยครั้ง เสียงเรียกร้อง ให้เปิดเป็นร้านอาหารอย่างเป็นทางการ เพื่อเปิด โอกาสให้คนต่างถิ่นที่ได้มีโอกาสเดินทางมาชิมรสชาติก็เกิดขึ้น…และภูฟ้าผา น้ำ ก็เริ่มต้อนรับแขกด้วยอาหารยูนาน เรื่อยมา …พร้อมกับชา กาแฟ…กาแฟจากสายพันธุ์คุณภาพ ที่ปลูกขึ้นเอง เก็บเกี่ยว คั่วบดเองจนได้กาแฟรสชาติ

[X] close